BEIJING CONTEMPORARY ART, MATTHEW LIU FINE ARTS, BEIJING (CHINA)

2021.10.13 – 2021.10.17
Address: Beijing National Agricultural Exhibition Center

BOOTH No. 1.14

Artists:
Henri Michaux, Yang Yongliang, Chen Qiang, Huang Yuanqing, Luong Thai, Santi Moix, Eduardo Arranz-Bravo, Thomas Canto, Yuan Daxi, Fernando Prats.


VIP Preview Membership Day
2021.10.13 15:00 – 19:00
2021.10.14 11:00 – 18:00

Public Day
2021.10.15- 10.17 11:00 – 18:00